1. Casa
  2. Applicazioni
  3. Lái Xe Mai Linh
1. Tài xế Mai Linh là ứng dụng dành cho tài xế của hãng Taxi Mai Linh

2. Là công cụ làm việc của các lái xe thay thế cho bộ đàm

3. Điều xe tự động, đảm bảo công bằng, loại bỏ hoàn toàn đua điểm

4. Hỗ trợ các lái xe quản lý công việc ngay trên điện thoại

5. Hổ trợ cảnh báo sớm qua hộp thư trên App, thông báo tức thời qua App

Đội ngũ phát triển ưng dụng Tài xế Mai Linh xin chân thành cảm ơn.

1. The driver of Mai Linh is the driver app firm Mai Linh Taxi

2. As a working tool of the drive replacement for radios

3. The car automatically, ensuring fair, complete elimination race points

4. Support the drive management tasks on your phone

5. Support early warning through the App mailbox, instant notification via App

Application development team driver Mai Linh sincerely thank.
  • Lái Xe Mai Linh
  • 18.45 MB
  • 1.6.4
  • 2021-09-23
  • 4.1 o superiore
  • ml.online.driver
Scarica Lái Xe Mai Linh 1.6.4

Ultima versione: 1.6.4

Requisito: 4.1 o superiore

tempo aggiornato: 2021-09-23

Scarica (18.45 MB)

Scarica Lái Xe Mai Linh 1.4.9

Ultima versione: 1.4.9

Requisito: 4.1 o superiore

tempo aggiornato: 2020-05-20

Scarica (21.04 MB)

android.permission.USE_BIOMETRIC App customer permission.
android.permission.FOREGROUND_SERVICE App customer permission.
Bluetooth Allows to to connect to paired bluetooth devices.
Bluetooth admin Allows to discover and pair bluetooth devices.
System alert window Allows to open windows using the system alert, shown on top of all other applications.
Wake lock Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
Internet Allows to access internet network.
Access network state Allows to access information about networks.
Access coarse location Allows to access approximate location derived from network location sources such as cell towers and Wi-Fi.
Access fine location Allows to access precise location from location sources such as GPS, cell towers and Wi-Fi.
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION App customer permission.
Read external storage Allows to read from external storage such as SD card.
Write external storage Allows to write to external storage such as SD card.
android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY App customer permission.
Camera Allows to use the camera device.
Vibrate Allows access to the vibrator.
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE App customer permission.
android.permission.USE_FINGERPRINT App customer permission.
Disable keyguard Allows to disable the keyguard.
Record audio Allows to record audio.
Modify audio settings Allows to modify global audio settings.
android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT App customer permission.
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE App customer permission.